ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਿੜਕ ਦਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਜਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੱਚ ਹੈ।ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਸੁਖੀ ਰਹੇ।

Happy Mothers Day
Happy Mothers Day

ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਦੀਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਇੰਤਜਾਰ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Happy Mothers Day

ਘਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰੋ।

Happy Mothers Day

ਮਾਂ ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬਟਾਓ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।

Happy Mothers Day

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ – ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ , ਪਰ ਕੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਕੇ ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ।